Route:

 • Iceland ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ
 • Greenland ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ
 • Norway ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด
 • Sweden ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
 • Latvia ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป
 • Lithuania ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น
 • Belarus ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ
 • Poland ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ
 • Luxembourg ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ
 • France ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
 • Switzerland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
 • Liechtenstein ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ
 • Czech Republic ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ
 • Slovakia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ
 • Hungary ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ
 • Ukraine ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ
 • Moldova ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ
 • Transnistria
 • Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด
 • Greece ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท
 • Macedonia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ
 • Kosovo ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ
 • Bulgaria ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ
 • Serbia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ
 • Bosnia and Herzegovina ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ
 • Croatia ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท
 • Slovenia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ
 • San Marino ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ
 • Italy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
 • Montenegro ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช
 • United Kingdom ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
 • England ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
 • Isle of Man ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ
 • Scotland ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
 • Transatlantic Crossing ~ Queen Mary 2
 • USA ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
 • Canada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ
 • Dominican Republic ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด
 • Turks and Caicos ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ
 • Bahamas ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ
 • Panama ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ
 • Costa Rica ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท
 • Nicaragua ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ
 • El Salvador ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป
 • Mexico ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ


Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.